Efnahagsmál

Hagfræðideild Landsbankans birtir hér yfirlit, greiningar og rannsóknir er snúa að þróun og horfum helstu hagvísa, svo sem verðbólgu, stýrivöxtum, hagvexti, atvinnuleysi og utanríkisviðskipum.

Hagsjá: Fasteignaverð fylgir þróun kaupmáttar

Í nýrri þjóðhagsspá hagfræðideildar Landsbankans er því spáð að fasteignaverð hækki um 8,5% í ár frá fyrra ári, um 9,5% 2015, 6,5% 2016 og 6,2% á árinu 2017. Þrátt fyrir að einstakir viðburðir eins og lækkun skulda heimilanna hafi áhrif á fasteignaverð kemur megindrifkrafturinn í hækkun þess samt til af hefðbundnum áhrifaþáttum eins og þróun kaupmáttar, tekna og atvinnustigs.

Samantekt

Í nýrri þjóðhagsspá hagfræðideildar Landsbankans er því spáð að fasteignaverð hækki um 8,5% í ár frá fyrra ári, um 9,5% 2015, 6,5% 2016 og 6,2% á árinu 2017. Þrátt fyrir að einstakir viðburðir eins og lækkun skulda heimilanna hafi áhrif á fasteignaverð kemur megindrifkrafturinn í hækkun þess samt til af hefðbundnum áhrifaþáttum eins og þróun kaupmáttar, tekna og atvinnustigs.

Kaupmáttur launa hefur aukist mikið á undanförnum mánuðum og slík þróun leitar yfirleitt yfir í fasteignaverð. Sé litið á langtímasamhengi fasteignaverðs og kaupmáttar sést að þessar stærðir hafa fylgst nokkuð náið að á síðustu árum og því ekki hægt að segja að fasteignaverð sé að þróast mikið úr takt við það sem eðlilegt má teljast.

Hagfræðideild spáir áframhaldandi hækkun kaupmáttar á næstu árum og fasteignaverð mun fylgja þeirri þróun, en þó ekkert í líkingu við það sem gerðist fyrir rúmum 10 árum síðan þegar fasteignaverð tók á skrið án tengsla við aðrar raunstærðir hagkerfisins.

Lesa Hagsjána í heild

Hagsjá: Fasteignaverð fylgir þróun kaupmáttar


Hvað fannst þér um þessa grein? Láttu okkur vita

Lesa grein

Hagsjá: Stefnir í milljón ferðamenn á þessu ári

Þegar litið er til fyrstu 10 mánaða ársins hefur ferðamönnum fjölgað um 23,3% frá fyrra ári. Alls hafa 854 þúsund ferðamenn komið til landsins fyrstu 10 mánuði ársins, 9,4% fleiri en allt árið 2013.

Samantekt

Þegar litið er til fyrstu 10 mánaða ársins hefur ferðamönnum fjölgað um 23,3% frá fyrra ári. Alls hafa 854 þúsund ferðamenn komið til landsins fyrstu 10 mánuði ársins, 9,4% fleiri en allt árið 2013.

Ef tekið er tillit til þess að mælingar á komum ferðamanna í gegnum Leifsstöð ná einungis til um 96% þeirra sem hingað koma þá eru miklar líkur á því að erlendir ferðamenn verði rúmlega 1 milljón árið 2014. Að auki komu hingað til lands árið 2014 yfir 100.000 gestir með skemmtiferðaskipum, sem ekki eru inni í tölum um ferðamenn, heildarfjöldi erlendra gesta gæti því orðið um 1,1 milljón árið 2014.

Lesa Hagsjána í heild

Hagsjá: Stefnir í milljón ferðamenn á þessu ári

Hvað fannst þér um þessa grein? Láttu okkur vita

Lesa grein

Vikubyrjun: mánudagurinn 24. nóvember 2014

Landsbankinn boðar til opins morgunfundar í Silfurbergi Hörpu miðvikudaginn 26. nóvember kl. 8.30-10.00 í tilefni af útgáfu Þjóðhags, ársrits Hagfræðideildar bankans. Boðið verður upp á léttar veitingar frá kl. 8.00.

Hagspá Landsbankans kynnt á fimmtudagsmorgun í Hörpu

Landsbankinn boðar til opins morgunfundar í Silfurbergi Hörpu miðvikudaginn 26. nóvember kl. 8.30-10.00 í tilefni af útgáfu Þjóðhags, ársrits Hagfræðideildar bankans. Boðið verður upp á léttar veitingar frá kl. 8.00.

Dagskrá og skráning er á vef bankans


Vikan framundan

Á miðvikudag birtir Hagstofan nóvembermælingu vísitölu neysluverðs, við gerum ráð fyrir 0,2% lækkun milli mánaða.

Þrjú félög birta uppgjör í vikunni, N1 (mán.), Reginn (þri.) og HB Grandi (mið.).

Á þriðjudag birtir Gallup nóvembermælingu væntingavísitölunnar, á miðvikudag birtir Hagstofan niðurstöður úr mánaðarlegri vinnumarkaðsrannsókn sinni, fimmtudag birtir Hagstofan upplýsingar um nýskráningar og gjaldþrot hlutafélaga og á föstudag uppfærðar tölur um vöruskipti við útlönd fyrstu tíu mánuði ársins.

Það helsta frá vikunni sem leið

Samkvæmt fundargerð peningastefnunefndar var ekki einhugur í nefndinni í byrjun mánaðarins þegar hún ákvað óvænt að lækka vexti bankans, heldur greiddi einn nefndarmaður atkvæði gegn tillögu seðlabankastjóra þar um. Vildi sá nefndarmaður halda vöxtum bankans óbreyttum. Auk þess hefði annar meðlimur nefndarinnar kosið að bíða með vaxtabreytingu fram í desember.

Arion banki, Íslandsbanka, Sjóvá og Eimskip birtu öll uppgjör.

Fasteignaverð á höfuðborgarsvæðinu var óbreytt í október frá síðasta mánuði, meðan vísitala byggingarkostnaðar hækkaði um 0,2%.

Vísitala launa hækkaði um 0,7% milli mánaða í október.

Lánamál ríkisins (LR) tóku tilboðum að nafnvirði 4,5 ma. kr. í útboði á föstudaginn. Alls er útgáfa ríkisbréfa á árinu því orðin 50,1 ma. kr. að söluvirði, en áætluð útgáfa á árinu var 50 ma. kr.

Úrvalsvísitalan hækkaði um 2,3% í vikunni, en hefur lækkað um 1,9% síðan um áramótin. Mest hækkuðu bréf í TM (+4,3% í vikunni; -19,7% frá áramót) og Fjarskiptum (+3,6% í vikunni; +32,3% frá áramótum) en bréf í Sjóvá (-1,6% í vikunni) voru þau einu sem lækkuðu.

Krónan styrktist á móti evru (EURISK = 153,6; -0,9% í vikunni) en stóð nokkurn vegin í stað á móti bandaríkjadal (USDISK = 124,0) og breska pundinu (GBPISK = 194,1).

Mynd vikunnar

Eins og sést á myndinni hefur reiðufé í umferð aukist langt umfram verðlag síðan í árslok 2007. Ýmsar ástæður kunna vera fyrir þessu, svo sem aukinn fjöldi ferðamanna, aukin svört atvinnustarfsemi eða að heimilin geymi meira af sparnaði sínum í reiðufé. Í nýjustu útgáfu Fjármálainnviða sem Seðlabankinn birti í vikunni kemur fram að þessi mikla aukning sjáist ekki í veltutölum SÍ um reiðufé, sem gæti bent til þess að þetta skýrist aðallega af þriðju ástæðunni, þ.e. að heimilin geymi meira af sparnaði sínum í reiðufé en áður.

 

Hagtölur og markaðsupplýsingar

Hagtölur 24. nóvember 2014

Innlendar markaðsupplýsingar 24. nóvember 2014

Erlendar markaðsupplýsingar 24. nóvember 2014

Hvað fannst þér um þessa grein? Láttu okkur vita

Lesa grein

Hagsjá: Fasteignamarkaður – logn á undan stormi?

Fasteignaverð á höfuðborgarsvæðinu var óbreytt í október frá síðasta mánuði. Verð á fjölbýli lækkaði um 0,1% og verð á sérbýli hækkaði um 0,3%. Árshækkun fjölbýlis er nú 8,4% en hækkun síðustu 6 mánaða 3,2%.

Samantekt

Fasteignaverð á höfuðborgarsvæðinu var óbreytt í október frá síðasta mánuði. Verð á fjölbýli lækkaði um 0,1% og verð á sérbýli hækkaði um 0,3%. Árshækkun fjölbýlis er nú 8,4% en hækkun síðustu 6 mánaða 3,2% þannig að nokkuð hefur dregið úr verðhækkunum á síðustu mánuðum.

Viðskipti með íbúðarhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu hafa að vanda verið nokkuð sveiflukennd síðustu mánuði. Salan náði miklum toppi í júlí, en hefur síðan dalað aftur. Sé hins vegar litið á 12 mánaða meðaltal, sem sýnir langtímaþróunina, hafa viðskiptin næstum staðið í stað síðustu fjóra mánuði. Það er því spurning hvort þessi stöðugleiki í viðskiptum (sé litið til 12 mánaða meðaltals) sé logn á undan stormi sem kann að koma eftir að niðurstaða skuldaleiðréttinga er orðin ljós.

Lesa Hagsjána í heild

Hagsjá: Fasteignamarkaður – logn á undan stormi?

Hvað fannst þér um þessa grein? Láttu okkur vita

Lesa grein

Vikubyrjun: mánudagurinn 17. nóvember 2014

Samkvæmt verðmælingum okkar hefur smásöluverð á bensíni lækkað um 3,5% frá miðjum júní. Eins og sést á mynd vikunnar hefur heimsmarkaðsverð á olíu (Brent) og smásöluverð í Bandaríkjunum lækkað mun meira í íslenskum krónum talið.

Vikan framundan

Sjóvá og Arion banki birta uppgjör fyrir 3. ársfjórðung á þriðjudaginn. Á miðvikudag birtir Seðlabankinn fundargerð peningastefnunefndar vegna seinustu vaxtaákvörðunar. Á fimmtudag birtir Íslandsbanki síðan uppgjör og á föstudag er fyrirhugað útboð á ríkisbréfum.

Af áhugaverðum hagvísum sem koma í vikunni má nefna vísitölu íbúðarverðs á höfuðborgarsvæðinu (þri.), upplýsingar um leiguverð (mið.), vísitölu byggingarkostnaðar (fim.) og launavísitöluna (fös.).

Það helsta frá vikunni sem leið

Lánamál ríkisins (LR) birtu markaðsupplýsingar í nóvember. LR hélt útboð á ríkisvíxlum á fimmtudaginn og útboð á ríkisbréfum á föstudaginn. Reykjavíkurborg hélt skuldabréfaútboð á miðvikudag.

Hagstofan birti þjóðhagsspá á föstudag. Hagstofan lækkaði spá sína lítillega og gerir nú ráð fyrir að hagvöxtur á árunum 2014-2018 verði að meðaltali 2,7% í stað 3,0% í júlíspá sinni.

Skráð atvinnuleysi í október var 3,2% í samanburði við 3,9% atvinnuleysi október 2013 samkvæmt tölum frá Vinnumálastofnun.

Úrvalsvísitalan hækkaði um 0,3% í vikunni og hefur lækkað um 4,1% síðan um áramót. Mest hækkuðu bréf í VÍS (+2,3% í vikunni, -20,9% frá áramótum) og Össuri (+2,0% í vikunni, +59,0% frá áramótum) en bréf í Regin (-2,8% í vikunni, -10,6% frá áramótum) lækkaði mest.

Mynd vikunnar

Samkvæmt verðmælingum okkar hefur smásöluverð á bensíni lækkað um 9,5% frá miðjum júní. Á myndinni sjáum við hlutfallslega breytingu á smásöluverði á Íslandi á bensíni, smásöluverð í Bandaríkjunum (í íslenskum krónum) og heimsmarkaðsverð á Brent olíu (einnig í íslenskum krónum) frá 13. júní. Eins og sést hafa þessi verð lækkað mismikið. 

ATH: við útreikninga á þróun bensínverðs hérlendis við gerð Vikubyrjunar slæddist inn meinleg villa. Ef lækkun sl. föstudag er tekin með í reikninginn hefur bensínverð lækkað um 9,5% frá því um miðjan júní, ekki 3,5% eins og ranglega kom fram þá. Beðist er velvirðingar á þessum mistökum.

Hagtölur og markaðsupplýsingar

Hagtölur 17. nóvember 2014

Innlendar markaðsupplýsingar 17. nóvember 2014

Erlendar markaðsupplýsingar 17. nóvember 2014

Hvað fannst þér um þessa grein? Láttu okkur vita

Lesa grein


Fyrirvari

Innihald og form þeirra greininga sem birtast hér eru unnið af starfsmönnum Hagfræðideildar Landsbankans hf. og byggist á aðgengilegum opinberum upplýsingum á þeim tíma sem þær voru unnar. Mat á þeim upplýsingum endurspeglar skoðanir starfsmanna Hagfræðideildar Landsbankans á þeim degi þegar þær eru dagsettar, en þær geta breyst án fyrirvara. | Lesa allan fyrirvarann

RSS